Bursa Malaysia

  • Zakat on Shares

    Frequently Asked Questions What zakat rate does incur on shares investment? Zakat rate on shares is similar to zakat rate on standard personal wealth rate which is 2.5 percent. What is the nisab (floor amount) and haul (applicable period) for zakat on shares? Nisab and haul on shares is similar to other zakat types. Zakat […]

  • Beberapa Bentuk Urusniaga Saham & Hukum Shariah (Updated)

    Monday, 06 August 2007 18:42 Beberapa Bentuk Urusniaga Saham & Hukum Shariah( Sila baca penambahan hukum T+3 dan Kontra di bawah sekali- updated pada 8 Ogos 07) Oleh Zaharuddin Abd Rahman http://www.zaharuddin.net/ Penulisan ini hanya mampu menyertakan beberapa info ringkas berkaitan sebahagian bentuk urusniaga saham dan hukumnya sahaja. Ia dibuat dalam bentuk ringkas bagi pembacaan […]

  • Kaedah PUS T+8 Bermula 01.08.2015

    Dengan Nama Allah Bermula 01.08.2015, kaedah Panduan Urusniaga Singkat (PUS t+8) akan di laksanakan seperti berikut di mana ia mengantikan sebarang kaedah PUS sebelum ini. 1. Kaedah ini mengunakan sebahagian dari peruntukn TUNAI pecahan modal keseluruhan(rujuk kefahaman stratergi belian di bawah). 2. Panduan Urusniaga Singkat hanya di buat di wall fb DT dan summary PUS […]