Keilmuan

 • SYARIAT,TARIKAT, HAKIKAT DAN MAKRIFAT

  SYARIAT,TARIKAT, HAKIKAT DAN MAKRIFAT Islam adalah iman , ilmu dan amal . Iman adalah persoalan aqidah atau ketuhanan. Ilmu dan amal pula, ada yang berbentuk lahiriah dan ada yang berbentuk batiniah atau rohaniah. Bertolak dari aqidah, maka timbullah keperluan untuk beribadah sama ada ibadah lahir mahupun ibadah batin. Setelah Tuhan dikenali, dicintai dan ditakuti, maka […]

 • MENGENAL WALI-WALI ALLAH DAN KAROMAH MEREKA.

  MENGENAL WALI-WALI ALLAH DAN KAROMAH MEREKA. Dalam setiap era kemodenan, kehidupan manusia sentiasa berkembang ke arah kesempurnaan, sehingga terwujudlah adat-istiadat, pengetahuan, budaya, moral, kepercayaan, aturan kemasyarakatan, pendidikan, undang-undang dan pemerintahan. Dalam perkembangannya, aturan moral ini tetap mengalami pasang surutnya. Namun, setiap kali mengalami masa surutnya, pasti akan muncul insan-insan yang digelar wali-wali Allah yang sentiasa berjuang […]

 • Wali Songo

  1.Maulana Malik Ibrahim(Wafat 1419) Maulana Malik Ibrahim, atau Makdum Ibrahim As-Samarkandy diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah, pada paruh awal abad 14. Babad Tanah Jawi versi Meinsma menyebutnya Asmarakandi, mengikuti pengucapan lidah Jawa terhadap As-Samarkandy, berubah menjadi Asmarakandi.Maulana Malik Ibrahim kadang juga disebut sebagai Syekh Magribi. Sebahagian rakyat malah menyebutnya Kakek Bantal. Ia bersaudara dengan […]

 • Mukadimah Bicara Ilmu

  Dengan nama Allah dan Tiada Daya dan Upaya melainkan Allah Yang Maha Besar. Maka saya akan mulakan sesuatu di sini dengan seizinNya. Dalam kandungan apa yang dikehendaki antara kurniaan dan ujianNya terhadap kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azzawajalla, tuhan semesta alam. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat […]

 • KITAB ADAB BERUSAHA DAN MENCARI PENGHIDUPAN -Ihya Ilumiddin Iman Al Ghazali 8

  Derajat ihsan itu tercapai dengan salah satu dari enam perkara: 1. Pada tipu-daya pada jual-beli المغابنة (al-mughabanah).. Maka seharuslah tidak menipu temannya, dengan apa yang menurut kebiasaannya, dia tidak akan bertipu-daya dengan itu. Adapun pokok penipu-dayaan itu, diizinkanKarena berjual-beli adalah untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan itu tidak mungkin, kecuali dengan sesuatu tipu-daya. Tetapi hendaklah dijaga […]

 • KITAB ADAB BERUSAHA DAN MENCARI PENGHIDUPAN -Ihya Ilumiddin Iman Al Ghazali 7

  Sebahagian mereka itu mengatakan: “Aku tidak akan membeli neraka daripada Allah dengan sebutir biji-bijian”. Dari itu, apabila ia mengambil, maka dikuranginya setengah biji-bijian. Dan apabila ia memberi, maka ditambahinya sebutir biji-bijian. la mengatakan: “Nerakalah bagi orang yang menjual sorga dengan sebutir biji-bijian, dimana sorga itu, lebarnya langit dan bumi. Maka alangkah meruginya orang yang menjual […]

 • KITAB ADAB BERUSAHA DAN MENCARI PENGHIDUPAN -Ihya Ilumiddin Iman Al Ghazali 6

  Orang-orang yang seperti mereka ini, ialah mereka yang berniaga didunia dan tidak menyia-nyiakao agamanya dalam perniagaan. Tetapi mereka itu mengetahui bahwa keuntungan akhirat, adalah lebih utama dicari dari keuntungan dunia. Yang Kedua: ia menyatakan segala kekurangan dari barang yang akan dijual, baik yang tersembunyi atau yang nyata dan tidak menyembunyikan sesuatu daripadanya. Yang demikian itu, […]

 • KITAB ADAB BERUSAHA DAN MENCARI PENGHIDUPAN -Ihya Ilumiddin Iman Al Ghazali 5

  Dan pada kata yang lain: “maka seolah-olah ia telah mcmerdekakan seorang budak”. Dan ada yang mengatakan, mengenai firman Allah Ta’ala: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (Wa man yurid fiihi bi-il-haadin bi dhulmin nudziqhu min ‘adzaabin aliim). “Dan barangsiapa ingin melakukan kezaliman padanya dengan tidak jujur, niscaya akan Kami rasakan kepadanya siksaan […]

 • KITAB ADAB BERUSAHA DAN MENCARI PENGHIDUPAN -Ihya Ilumiddin Iman Al Ghazali 4

  Sesungguhnya halal yang demikian itu bagi mereka, apabila mereka penat dengan banyaknya pulang pergi atau dengan banyaknya perkataan pada penyusunan urusan mu’amalah. Kemudian, dalam pada itu, mereka tidak berhak selain dari ongkos yang patut (ujratu’l-mitsl). Adapun apa yang disepakati oleh para penjual, maka itu, adalah /alim dan tidaklah itu diambil dengan kebenaran. 2. Bahwa penyewaan […]

 • KITAB ADAB BERUSAHA DAN MENCARI PENGHIDUPAN -Ihya Ilumiddin Iman Al Ghazali 3

  .26 Adapun dalam hal yang tersebut, ia telah mengetahui akan rela yang mempunyai barang, dengan tanda bukti keadaan, ketika penyerahan itu. Sehingga tidak jauhlah untuk dijadikan perbuatan itu, setagai bukti kepada keizinan, bahwa hutang itu akan diterimanya dengan sempurna, dari harga apa yang diserahkannya itu. Sehingga adalah ia mengambil haknya. Tetapi dalam tiap keadaan itu […]

 • KITAB ADAB BERUSAHA DAN MENCARI PENGHIDUPAN -Ihya Ilumiddin Iman Al Ghazali 2

  5. Bahwa benda yang dijual itu diketahui bendanya, jumlahnya dan sifatnya. Adapun mengetahui bendanya, adalah dengan ditunjukkan kepada benda itu. Kalau penjual mengatakan: “Aku jual kepadamu seekor dari kumpulan kambing itu, artinya: seekor yang engkau sukai dari kambing-kambing itu. Atau aku jual sehelai dari kain-kain ini yang dihadapan engkau. Atau sehasta dari kain kasar ini […]

 • KITAB ADAB BERUSAHA DAN MENCARI PENGHIDUPAN -Ihya Ilumiddin Iman Al Ghazali 1

  .12 Lalu menyebutkan, bahwa burung itu keluar pagi-pagi mencari rezekinya. Dan adalah para shahabat Nabi صلى الله عليه وسلم . pergi berniaga didaratan dan dilautan. Mereka bekerja dikebun tamar dan haruslah mengikuti jejak mereka. Abu Qallabah berkata kepada seorang laki-laki: “Sesungguhnya aku melihat engkau mencari penghidupan, adalah lebih aku sukai dari pada melihat engkau disudut […]