Laporan Kajian IlmiahPelabur Saham Bursa Malaysia

Laporan Kajian Ilmiah Kaunter PUP Dan PUS(T+8) PSBM-VIS

By 22/12/2016 August 8th, 2017 3 Comments

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasehani.

VIS

ILMU dan AMAL, PENYAKSIAN ini  anda dapat lihat di dontrader.net Insyallah akan di kongsikan juga ke program ScriptX DON TRADER yang dijangka diadakan pada FEB 2017.

Kaunter VIS diberikan PUP sebanyak 4 kali dan PUS sebanyak 51 kali. Untuk mendapatkan info yang lebih awal dan mendalami keilmuan, sila ke akses penuh dontrader.net atau turut serta ke ScriptX DON TRADER.

*Melaburlah dalam ilmu dan melaburlah dengan ilmu* In sya allah , ilmu akan membantu anda.

 

Panduan Urusniaga Pegang Ketiga Dan Keempat.

Panduan Urusniaga Pegang Pertama Dan Kedua.

Di bawah adalah kaedah PUS yg di laksanakan di dalam Grup. Bermula 01.08.2015, kaedah Panduan Urusniaga Singkat ( PUS t+8 ) akan di laksanakan seperti berikut di mana ia mengantikan sebarang kaedah PUS sebelum ini. Kaedah ini mengunakan sebahagian dari peruntukn TUNAI pecahan modal keseluruhan(rujuk kefahaman stratergi belian di bawah). Panduan Urusniaga Singkat hanya di buat di wall fb DT dan summary PUS akan di kemas kini di website. Akan hanya di berikn nama counter dan harga. Tiada TP(target Price) dan formate d berikan. Sasaran keuntungan adalah tidak terbatas. Dan ia bergantung kepada tahap keilmuan dan kemahiran ahli yang di bangunkan dari masa ke semasa. Kaedah STOP LOSS di guna pakai di mana sebarang 3 bid kejatuhan dari harga yang di berikan,warga ahli perlu JUAL (CUT LOSS).Warga ahli boleh membuat penilaian dan pertimbangan awal untuk meminimakan kerugian jika di dapati sesuatu PUS yang di berikan tiada menepati dengan sasaran pergerakan dan prospek kenaikan asal. Dalam rekod summary, hanya kenaikan sebanyak 3 bid dari harga yang di berikan yang di kira untung. Julat antara harga yang di berikan dan 3 bid menaik akan di tulis *tidak berubah* . Harga maximun kenaikan dalam masa 8 hari masih di rekodkan seperti biasa. Quantiti belian yang di syorkan adalah dalam gandaan 10-20k unit, (guna sebahagian dari pecahan modal(kecairan). Walaupun begitu, penentuan jumlah quantiti boleh di buat penilaian semula dari tahap keilmuan dan kemahiran para ahli pelabur sekelian.(dari keilmuan yang di terapkan dan di amalkan). Utamakan KECAIRAN TUNAI dalam kaedah ini ,agar kemampuan belian sentiasa wujud untuk menghadapi sebarang PELUANG dan RISIKO ke depan. PUS akan tamat tempoh sekiranya -sebarang kenaikan berlaku dari counter dan harga di berikan sebanyak 3 bid ke atas -atau telah melebihi T+8 tanpa ia di susuli dengan PUP(Panduan Urusniaga Pegang) -setelah ia jatuh melbihi 3 bid ke atas. Jika dalam tempoh T+8, counter yang di berikan di susuli dengan Panduan Urusniaga Pegang,(termasuk PUS yang di tulis status PEGANG semasa ia di berikan) maka ahli boleh membuat pertimbangan untuk Pegang(Pick uP). Jika selepas 8 hari atau sebelum 8 hari, PUS di buat semula, (tanpa ada atau di susuli dengan mana-man PUP, ia bermaksud 8 hari trading maximum di sambung kembali) Pengiraan 8 hari berdasar T+8 = Di mana hari nama counter dan harga di berikan dari pkul 12.01 am-12.00 pm, ia di kira T0 . dan berakhirnya tempoh panduan ini adalalah pada hari T8 pada pkul 5 petang sebaik sahaja pasaran di tutup. Kaedah ini tidak meninjau semua counter dalam pelbagai katogeri dan timing pergerakan yang di tumpukan.Ia perlu lebih di utamakan kepada counter yang aktive dengan vol.Namun begitu keutamaan akan di buat kepada counter yang sudah ada Panduan Urusniaga Pegang(PUP) atau yang bakal di buat Panduan Urusniaga Pegang(PUP)

3 Comments

Leave a Reply

Or