Laporan Prestasi Panduan Urusniaga Singkat (T+8) PSBM

Laporan Prestasi (PUS T+8) DON TRADER 2015 & 2016

By 20/11/2016 January 18th, 2020 No Comments

الحمد لله ربّ العالمين

Segala Puji-Pujian Bagi Allah Tuhan Sekalian Alam

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani.
Di bawah kami mengeluarkan Laporan Prestasi Panduan Urusniaga Singkat PUS T+8 sejak ia dilaksanakan bermula Feb 2015.
Laporan ini memberikan kedudukan sebenar kesan/keputusan dari kaedah-kaedah Panduan Urusniaga Singkat yang telah di wujudkan dalam Group DON TRADER sejak ia ditubuhkan sehingga kini.

Ia juga sebagai kaedah pembelajaran dan penyaksian yang diberikan kepada ahli dari KEILMUAN yang diterapkan di dalam group.

Insyallah. Jika prestasi dari kaedah-kaedah pembelajaran dan ilmiah ini diteruskan atau dipertingkatkan dari masa ke semasa, ia akan memberi manfaat dalam mencorakkan strategi urusniaga dengan lebih tersusun dan panduan yang berguna dalam pemilihan dan keputusan urusniaga atau portfolio pelaburan kepada warga ahli semua.

Sila rujuk kepada post dan summary yang lepas untuk kajian pencapaian atau ilmiah dan sila ke dontrader.net untuk liputan PUS dn PUP serta penghuraian keilmuan keseluruhannya. Semoga Allah memberkati akan segala usaha kita semua.

Prestasi PUS T+8 - 2015

Prestasi PUS T+8 - 2016

Selamat Maju Jaya

❅ Melaburlah Dalam Ilmu Dan Kemudian Melaburlah Dengan Ilmu ❅

Leave a Reply

Or