Panduan Urusniaga Singkat (T+8) PSBMUmum

Panduan Urusniaga Singkat T+8 Pada 5/10/2015

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani.

Panduan Urusniaga Singkat T+8 Pada 5/10/2015.

Jumlah Kaunter: 7

Percentage Up: 4/7 (57%)

Nota: Percentage Up hanya dikira jika kenaikan max ialah 3 bid dan ke atas.1

Leave a Reply

Or