Panduan Urusniaga Singkat (T+8) PSBMUmum

Panduan Urusniaga Singkat T+8 Pada 28/09/2015

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani.

Panduan Urusniaga Singkat T+8 Pada 28/09/2015

Jumlah Kaunter: 9

Percentage Up: 7/9 (77.7%)

Nota: Percentage Up hanya dikira jika kenaikan max ialah 3 bid dan ke atas.

1

Leave a Reply

Or