Panduan Urusniaga Singkat (T+8) PSBMUmum

Panduan Urusniaga Singkat T+8 Pada 25/09/2015

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani.

Panduan Urusniaga Singkat T+8 Pada 25/09/2015.

Jumlah Kaunter: 5

Percentage Up: 3/5 (60%)

Nota: Percentage Up hanya dikira jika kenaikan max ialah 3 bid dan ke atas.1

Leave a Reply

Or