Panduan Urusniaga Singkat (T+8) PSBM

Panduan Urusniaga Singkat T+8 Pada 23/09/2015

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani.

Panduan Urusniaga Singkat T+8 Pada 23/09/2015

Jumlah Kaunter: 4

Percentage Up: 4/4 (100%)

Nota: Percentage Up hanya dikira jika kenaikan max ialah 3 bid dan ke atas.1

Leave a Reply

Or