Panduan Urusniaga Singkat (T+8) PSBMUmum

Panduan Urusniaga Singkat T+8 Pada 18/09/2015

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani.

Panduan Urusniaga Singkat T+8 Pada 18/09/2015.

Jumlah Kaunter: 8

Percentage Up: 7/8 (87.5%)

Nota: Percentage Up hanya dikira jika kenaikan max ialah 3 bid dan keatas.

1

Leave a Reply

Or