Panduan Urusniaga Singkat (T+8) PSBMUmum

Panduan Urusniaga Singkat T+8 pada 29/07/2015

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani.

Panduan Urusniaga Singkat T+8 pada 29/07/2015.

Jumlah Kaunter: 4

Percentage Up: 3/4 (75%)

Nota: Percentage Up hanya dikira jika kenaikan max ialah 3 bid dan ke atas.1

Leave a Reply

Or