Panduan Urusniaga Singkat (T+8) PSBMUmum

Panduan Urusniaga Singkat T+8 pada 17/08/2015

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani.

Panduan Urusniaga Singkat T+8 pada 17/08/2015

Jumlah Kaunter: 4

Percentage Up: 3/4 (75%)

Nota: Percentage UP hanya dikira jika kenaikan max ialah 3 bid dan ke atas.1

Leave a Reply

Or