Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani.

Panduan Urusniaga Singkat T+8 pada 05/08/2015.

Jumlah Kaunter: 7

Percentage Up: 0/7 (0%)

Nota: Percentage Up hanya dikira jika kenaikan max ialah 3 bid dan ke atas.1

Leave a Reply

Or