Tazkirah

W3: WASIAT IHWAL MENGHINDARI MAKSIAT KEPADA ALLAH

Jika engkau berbuat maksiat kepada Allah di suatu tempat, janganlah berganjak dari tempat itu sampai engkau melakukan ketaatan dan menegakkan ibadah. Sebab, sebagaimana Dia menyaksikan keburukanmu, maka begitulah pulalah.

Jika diminta untuk memberi kesaksian, Dia pun akan menyaksikan kebaikan mu. Namun ketika itu, justeru engkau tidak melakukannya. Maka seperti itu pulanya halnya dengan pakaian mu. Jika engkau berbuat maksiat kepada Allah dengan baju tertentu, maka beribadahlah kepada Allah dengan baju itu, sebagaimana telah ku katakan kepada mu.

Demikian pula dengan segala sesuatu yang sudah memisahkan diri dari mu, seperti mencukur kumis, memotong kuku serta membersihkan kotoran.

Janganlah engkau lakukan semua itu kecuali engkau berada dalam keadaan suci dan berzikir kepada Allah SWT.

Sebab, semuanya itu akan ditanyakan kepada mu. Bagaimana yang demikian itu meninggalkanmu.

Sekurang kurangnya ibadah biasa engkau lakukan untuk semua ini ialah hendaknya engkau memohon kepada Allah agar Dia mengampunimu atas perintah Nya, hingga engkau boleh menunaikan kewajibanmu dalam rangka memenuhi perintah Allah swt.

Firman Allah swt: Dan Tuhanmu bersabda, “ Berdoalah kepada Ku, nescaya Ku perkenankan bagi mu”
Kemudian Dia berfirman: “Sesungguhnya orang orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada Ku , yakni orang orang menyombongkan diri atas kehinaannya”.

Dan yang dimaksudkan dengan ibadah itu adalah berdoa. Berdoa dinamakan ibadah, dan beribadah dengan merendahkan diri.

Jika mereka mengerjakan apa yang diperintahkan, maka Allah memperkenankan mereka masuk syurga sebagai oaranag orang mulia

Gabunglah diantara firman Allah dan apa yang aku katakan kepada mu. Setiap kali engkau mengingat kesalahan yang telah engkau lakukan.

Maka bertaubatlah setelah itu dan mohonlah ampun kepada Allah.

Rasulullah saw bersabda, “ iringi kejelekkan itu dengan kebaikan, kerena kebaikkan itu akan menghapus keburukan”.

Allah swt berfirman: “Sesungguhnya kebaikan menghilangkan  keburukan (QS Hud, 11:113)”

Namun, hendaknya engkau menimbang-nimbangkan hal itu, agar engkau mengetahui banyak nya keburukan dan kebaikan yang telah lakukan.

Leave a Reply

Or