Summary Panduan Urusniaga Singkat T+8 PSBM FEB 2015

Segala Puji-Pujian Bagi Allah Tuhan Sekalian Alam.

Di sini kami kongsikan Laporan Summary Urusniaga Singkat T+8 Feb 2015 yang telah di post didalam Group DON TRADER. Semoga kita beroleh manfaat dari perkongsian ini.

Jumlah Counter: 22
Percentage Up: 12/22 (54.5%)
Percentage Down/Remain: 10/22 (45.5%)

Note: Kenaikan yang kurang dari 3 bid dianggap down.

Modify message

Leave a Reply

Or