Pelabur Saham Muslim Bursa Malaysia

Senarai Broker yang menyediakan perkidmatan Islamic Trading Account

List of Companies offering Islamic Stockbroking Services as at 31 December 2013
No. Company Type

  1. BIMB Securities Sdn Bhd Full Fledged
  2. Affin Investment Bank Bhd Window
  3. AmInvestment Bank Bhd Window
  4. CIMB Investment Bank Bhd Window
  5. Jupiter Securities Sdn Bhd Window
  6. Maybank Investment Bank Bhd Window

Rujukan: http://www.sc.com.my/data-statistics/islamic-capital-market-statistics/

*Broker yang menggunakan Islamic Trading Account hanya membenarkan anda melabur di kaunter-kaunter yang patuh syariah sahaja.

Leave a Reply