Fakir itu suatu sifat kemuliaan dalam maqamat (iman)seorang hamba.. tp satu maqam yang hina bagi seorang manusia.Manusia hina dengan kefakirannya kerna mereka fakir(memerlukan) terhadap selain dari Allah.Sedangkan seorang hamba itu mulia dengan kefakirannya kerna mereka hanya fakir(memerlukan Allah dan cukup denganNya) -Cukup dalam kefakiran.Kaya dengan keCUKUPan

Leave a Reply

Or