Laporan Summary Bulanan Panduan Urusniaga Singkat(T+8) PSBM

Summary Panduan Urusniaga Singkat PSBM OCT 2014

By 01/10/2014 July 26th, 2015 No Comments
Segala Puji-Pujian Bagi Allah Tuhan Sekalian Alam.Di sini kami postkan Summary Panduan Urusniaga Singkat yang dipostkan di dalam group berbayar Don Trader. Semoga dengan perkongsian ini, kita mendapat manfaat darinya. InsyaAllah.
Jumlah Counter: 66
Percentage Up: 59/66 (89.4%)
Percentage Remain/Down (10.6%)

Leave a Reply

Or