Tazkirah

Wasiat 40: Wasiat Ehwal Bahawa Menguap Berasal Dari Syaitan

Tahanlah dirimu agar tidak menguap sedapat mungkin, kerana yang demikian itu berasal dari syaitan. Janganlah mengeluarkan suara dalam menguap, kerana itu suara syaitan. Janganlah pula engkau bersin didalam solat, kerana itu berasal dari syaitan. Tetapi bersin di luar solat bukanlah dari syaitan. Janganlah engkau melempar dengan kerikil, sebagaimana kata penyair:

“Demi Allah, engkau tidak tahu lemparan krikil, dan mengadu nasib ihwal apa yang diciptakan Allah.”

Hindarilah dari mengadu nasib. Akan tetapi, hendaklah engkau mengambil pertanda yang baik. Mengadu nasib adalah syirik. Janganlah engkau meludah di dalam masjid. Dan kalua engkau lupa, maka timbunlah. Itulah kafaratnya. Janganlah engkau mengadap kiblat ketika meludah dan buang air. Janganlah engkau membelakanginya ketika buang air besar dan buang air kecil. Yang demikian itu termasuk adab kenabian. Jika engkau hendak makan, makan cucilah kedua tanganmu sebelum dan sesudahnya, sertailah dengan berkumur.
Berbuat baiklah kepada orang-orang yang berada dalam jaminanmu, yakni hamba sahaya dan anak-anak. Janganlah engkau membebani mereka di luar kemampuannya. Jika engkau membebaninya, yakinilah bahawa mereka termasuk saudaramu. Allah menyerahkan kepadamu pemeliharaan mereka. Kamu semua adalah anak-anak Adam, dan mereka adalah saudara-saudaramu. Bertanggungjawablah kepada Allah atas diri mereka. Ketahuilah bahawa, pada hari Kiamat nanti, engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas diri mereka.

Jika engkau menghukum salah seorang dari mereka atas pelanggaran yang mereka lakukan, ketahuilah bahawa, pada hari Kiamat, Allah akan mempertemukan seorang hamba dengan tuannya di sisi-Nya. Allah akan menghisab pelanggarannya dan hukuman atas pelanggaran itu. Kepala dibayar kepala. Jika hukuman itu lebih besar dari pelanggarannya, maka sang hamba itu dapat mengambil qishash atas tuannya. Maka jagalah, dan jangan melebihi hukuman dari tiga kali rotan. Kalaupun pelanggaran itu mengharuskan hukuman lebih dari itu, maka lakukanlah sepuluh kali rotan. Janganlah melebihinya kecuali dalam menegakkan hukum-hukum Allah. Itulah hukum Allah. Jangan engkau menganiayanya, jika engkau memaafkan hambamu atas pelanggaran yang dilakukannya, maka itu adalah lebih baik dan terjaga bagimu.
Jika engkau mendatangi rumah tetangga dan saudara, mintlah izin tiga kali. Jika engkau diizinkan, masuklah. Jika tidak diizinkan, kembalilah. Jangan engkau menengok ke dalam rumah saudaramu, kecuali jika ia mengetahuimu. Jika engkau melihat ke dalam rumahnya itu, bererti engkau telahpun memasuki rumah tersebut. Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memasuki rumah yang bukan rumahu sebelum meminta izin dan memberi salam,…(QS An-Nur, 24:27) dan…Maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, “Kembalilah”, maka hendaklah kamu kembali.” (QS An-Nur, 24:28). Diriwayatkan dalam sebuah hadis: “Meminta izin sampai tiga kali. Jika engkau diberi izin, masuklah. Jika tidak diberikan izin, kembalilah.”

Janganlah engkau memasang bunyi-bunyian pada kenderaanmu, kerana para malaikat akan lari darinya. Hal itu diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi: Di Makkah ada seorang ahli kasysyaf yang dikenali dengan nama Ibn Al-As’ad, termasuk sahabat Abu Madyan, yang menemaninya di Bougie (kota pelabuhan di Aljazair). Pada suatu hari, ia melakukan tawaf, dan ia menyaksikan para malaikat senag bertawaf bersama sama orang lain. Ia melihat mereka. Tetapi mereka menghentikan tawaf dan keluar dari masjid dengan tergesa-gesa. Ia tidak mengetahui mengapa sehinggah Kaabah ditinggalkan para malaikat. Tiba-tiba ada unta dengan bunyi-bunyian pada badannya, masuk kedalam masjid yang membawa bekas air untuk memberi minuman kepada orang orang yang mengerjakan tawaf. Setelah unta itu keluar, para malaikat kembali. Diibaratkan bahawa bunyi-bunyian itu seruling syaitan.

Yang aku wasiatkan kepadamu ini, ialah agar engkau membeli dirimu dari Allah dengan membebaskan dirimu dari neraka.

Ucapkanlah kalimat “La illaha illa Allah” tujuh ribu kali. Maka dengan kalimat itu, Allah membebaskan dirimu, atau diri orang yang engkau bacakan kalimat itu kepadanya dari neraka. Hal itu diriwayatkan di dalam hadis Nabi. Abu Al-Abbas Ahmad ibn Ali ibn At-Tawaziri, yang dikenal dengan nama AlQasthalani di Mesir. Ia berceritakan soal ini, bahawa Syaikh Abu Ar-Rabi Al-Maliqi duduk menghadapi hidangan makan. Ia mengigat zikir ini dan tidak memberikan kepada yang lain. Bersama mereka yang menghadapi hidangan itu ada seorang anak muda, seorang salih ahli kasysyaf. Ketika ia menghulurkan tangannya untuk mengambil hidangan, tiba-tiba ia menagis. Orang-orang yang hadisr ke majlis itu bertanya kepadanya, “Gerangan apakah yang membuat mu menangis?” ia menjawab, “Inilah Jahannam”. Aku melihat ibuku ada didalamnya.” Ia tidak makan dan mulai menangis. Maka Syaikh Abu-Ar-Rabi mengatakan, “Aku berbicara dalam diriku, “Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui bahawa aku telah membaca zikir ini (la illaha illah Allah) sebanyak tujuh ribu kali. Aku jadikan itu sebagai pembebas bagi ibu anak muda ini dari neraka.” Ini semua aku ucapkan didalam hatiku.” Maka anak muda itu berkata, “Alhamdulillah, aku lihat ibuku telah keluar dari neraka. Aku tidak tahu apakah sebabnya ia keluar” anak muda itu amat berbahagia, dan makan bersama jemaah. Abu Ar-Rabi mengatkan , “Maka yakinlah pada kebenaran hadis Nabi ini. Dan aku yakin pada penyingkapan kasyaf yang dikatakan anak muda itu. Aku mengamalkan hadis ini, dan aku melihat berkatnya kepada interiku tatkala iaa sedang meninggal dunia.

Hendaklah engkau mendamaikan orang-orang yang berselisih. Mendamaikan orang orang yang berselisih yang diungkap didalam ayat Al-Quran, ketika Allah menghendaki dan bahkan memerintahkan suatu perbuatan kaum Muslim. Jika orang orang kafir cenderung kepada pendamaian, maka ajaklah mereka untuk pendamaian.

Janganlah engkau merosakkan hubungan orang-orang yang saling memilik hubungan baik, kerana itu adalah pemotong (al-haliqah). Maka sabda Nabi saw: “al-halaqah” kerana ia memotong kebaikan kebaikan seperti tukang cukur memotong rambut di kepala. Allah berfirman:….”Sungguh telah terputuslah pertalian diantara kamu…(QS Al-An’)

Wahai kekasihku, berilah makan pada hamba yang memerlukan sepertimana engkau. Berilah ia. Jagalah kemampuannya dan perhatikanlah apa yang diriwayatkan tentang mereka. Jagalah kesihatan dan berehatlah dari kesibukan dunia. Cukuplah dengan 2 nikmat yang telah Allah anugerahkan padamu itu untuk taat kepada Nya. Dia meyihatkan badanmu,dan membuat tenang.

Leave a Reply

Or